Home > Czech > PLAS – projektové setkání v Erfurtu (in Czech)

PLAS – projektové setkání v Erfurtu (in Czech)

8.-9. listopadu se ve středoněmeckém městě Erfurt sešli zástupci šesti evropských zemí v rámci dalšího setkání mezinárodního projektu PLAS. Hlavním úkolem jednotlivých partnerů zde bylo představit lokální příklady dobré praxe z oboru a také výsledky jednotlivých studií, jejichž zpracování bylo poslední fází celého projektu. Dvoudenní setákní v Erfurtu tak přineslo výměnu podnětných zkušeností a diskusi na téma celoživotního vzdělávání a aktivního stárnutí.
Tomáš Vorel vysvětluje výhody univerzit třetího věku.
Tomáš Vorel vysvětluje výhody univerzit třetího věku.

Oficiální program začal ve čtvrtek 8. listopadu v 9:30 hodin. Po krátké prezenci zahájil úvodním slovem program prvního dne zástupce hostitelské instituce – evropského informačního centra pro Durynsko. Následovalo představení programu vedoucím partnerem – českou společností FM Consulting. “Dnes jsme se tu sešli, abychom společně vybrali příklady nejlepších praxí, které umístíme do katalogu,” řekl v úvodu svého krátkého vystoupení. Po něm se slova ujal Tomáš Vorel, který za FM Consulting prezentoval výsledky případové studie zaměřené na U3V při Zemedělské Univerzitě.

Po obědě a krátké prohlídce města pokračoval program prezentací Durynského institutu pro další vzdělávání (Thüringer Institut für Alademische Weiterbildung), který se ve spolupráci s evropským informačním centrem věnuje projektu na podporu malých a středních podniků v implementaci principů aktivního stárnutí. Poté ostatním partnerům blíže představili své výsledky sekundární analýzy nástrojů na podporu aktivního stárnutí v Anglii a příklady dobré praxe zástupkyně Wolverhamptonské univerzity. Ve své studii se zaměřili na britskou otevřenou U3V, webový portál Directgov a firmu Allevard Springs.

Helen Sargeant a Danielle Wartnaby vysvětlují svá zjištění ze sekundární analýzy.
Helen Sargeant a Danielle Wartnaby vysvětlují svá zjištění ze sekundární analýzy.

Po nich přišli na řadu zástupci z podniku Pisces WM a představili svoji případovou studii, ve které mapovali nástroje na podporu rozvoje lidského kapitálu v oblasti střední Anglie. První den pak zakončili prezentací o svých aktivitách zástupci městského úřadu Villa Castelli v Itálii. Program pokračoval druhý den, tj. v pátek 9. listopadu prezentací erfurtské obchodní komory na současnou situaci lidí starších 50 let v regionu a poté především věcnou diskusí ohledně dalšího projektových aktivit.
Debata ohledně struktury katalogu dobré praxe.

Debata ohledně struktury katalogu dobré praxe.

Projekt PLAS se zaměřuje na podporu aktivního stárnutí skrze celoživotní vzdělávání. Prostřednictvím výměny know-how mezi partnerskými institucemi zastupujícími celkem šest evropských států, si projekt klade za cíl přispět k široké debatě na dané téma, rožšířit všeobecné povědomí o dané problematice a především inspirovat jednotlivce i organizace zainteresováné v oblasti aktivního stárnutí a celoživotního vzdělávání. Výstupem projektu bude katalog dobrých praxí ze všech zastoupených zemí, který bude jednotlivými partnery distribuován mezi potenciální zájemce z cílové skupiny. Více o projektu si přečtěte na jeho webových stránkách zde: http://plas.fmconsulting.cz/.

Více informací poskytne:
Martin Synkule, koordinátor projektu, FM Consulting. Tel.: +420 774 455 217, email: martin.synkule@fmconsulting.cz.

, , , , , ,

Comments are closed.

TOP