PLAS Catalogue of Best Practices published!

Filed in Uncategorized Comments Off

The European Union is facing an impending demographic crisis which could spur a whole host of negative economic and social consequences in the future unless preventative steps are taken soon.  Europe’s population is ageing and low birth rates and underemployment are undermining the sustainability of programmes on which the elderly depend.  The EU must adapt to these realities in innovative and strategic ways in order to prevent this potential calamity.

One of the ways it can act is through public, private partnerships as evidenced by programmes such as Active Ageing delivered by PLAS (Promoting Lifelong Learning as an Active Ageing Strategy).  PLAS which specializes in developing projects in order to meet the demands of business, governments and society brought together diverse partners across six different countries to address how an ageing population or marginalized groups can maintain their connection to society or remain valued members of the workforce. The initiative emphasizes the need for lifelong learning by contributing to the development of the community as an advanced knowledge society, with sustainable economic development, more and better jobs, and greater social cohesion.

Meetings among partners spanned over two years as ideas and experiences were shared. The partners involved in the project of Active Ageing included FM Consulting (Czech Republic), PiscesWM and University of Woverhampton (U.K.), Institute for Human Resources Development(Poland), Municipality of Villa Castelli (Italy), Municipality of Ujszilvas (Hungary) and Thüringer Institut fur Akad. Weiterbildung (Germany).  These partners experienced successful outcomes for the participants and for the participating companies, themselves

The case studies described in the Catalogue of best Practices by the partners demonstrate that these innovations are simple yet creative ways in which to better incorporate an ageing population and marginalized groups into the labour force and society with positive outcomes overall for the individuals involved, in addition to societies, governments and businesses.

 

Feel free to download the Catalogue of Best Practices in HIGH and MEDIUM quality. 

, , ,

Závěrečná konference projektu PLAS (in Czech)

Filed in Czech Comments Off

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu PLAS, která završí dvouletou spolupráci a výměnu zkušeností organizací působících v oblasti aktivního stárnutí. Své zkušenosti, postřehy a doporučení budou na konferenci  prezentovat zástupci italského města Villa Castelli, britské University of Wolverhampton, maďarského města Újszilvás, britské komunitní organizace PISCESwm a polského Institutu pro rozvoj lidských zdrojů. Na konferenci rovněž vystoupí zahraniční hosté z Národní organizace pacientů (Bulharsko), představitelé  sociálního podniku McSence (Velká Británie) a Komunitního centra Prádelna (Česká republika) se zkušenostmi s komunitním plánováním a podnikáním.

Projekt PLAS si klade za cíl navrhnout opatření, které zlepší povědomí veřejnosti v zemích Evropské unie o nástrojích aktivního stárnutí. Mezi diskutovaná témata patří národní systémy rekvalifikací, princip celoživotní učení a další profesní vzdělávání, zejména ve vztahu k zaměstnancům starších 50 let, kteří jsou jednou z nejzranitelnějších skupin na trhu práce v rámci celé EU. Obsah projektu reflektuje současný evropský dialog o udržitelnosti sociálních systému v řadě zemí EU a zdůrazňuje potřebu důkladné debaty na toto téma zejména v souladu s uplynulým rokem „Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“.

Konference se koná dne 6.6. 2013 v prostorách Staroměstské radnice (Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha 1-Staré Město) ve třetím patře od 9:00.

Harmonogram a agenda setkání je Vám k dispozici na odkaze zde.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Konference se koná v rámci projektu PLAS – Promoting Lifelong Learning as an Active Ageing Strategy podpořeného z programu Lifelong Learning Programme a Evropskou komisí (CZ/11LLP-LdV/PS/134009). 

 

 

, ,

PLAS – projektové setkání v Erfurtu (in Czech)

Filed in Czech Comments Off

8.-9. listopadu se ve středoněmeckém městě Erfurt sešli zástupci šesti evropských zemí v rámci dalšího setkání mezinárodního projektu PLAS. Hlavním úkolem jednotlivých partnerů zde bylo představit lokální příklady dobré praxe z oboru a také výsledky jednotlivých studií, jejichž zpracování bylo poslední fází celého projektu. Dvoudenní setákní v Erfurtu tak přineslo výměnu podnětných zkušeností a diskusi na téma celoživotního vzdělávání a aktivního stárnutí.
Tomáš Vorel vysvětluje výhody univerzit třetího věku.
Tomáš Vorel vysvětluje výhody univerzit třetího věku.
Continue Reading

, , , , , ,

TOP